Ing. Jan Bříza
DOZORY A KOORDINACE
BOZP NA STAVBÁCH

Při přípravě a realizaci staveb se zaměřuji
ve spolupráci s dalšími specialisty z oboru na »

TDI , SD – Technický dozor investora (stavebníka), Stavební dozor
Poradenství při výběru dodavatele, předání a převzetí stavby, kontrola kvality prací, stavebních ptostupů, kontrola vedení stavebního deníku, sledování změn na stavbě a další. Rozsah je možné individuálně stanovit podle přání klienta.

Koordinátor BOZP na staveništi
Vypracování potřebných plánů BOZP, následná kontrola a jejich dodržování apod.

Poradenská činnost ve stavebnictví
Konzultace a řešení problémů a nejasností před, v průběhu i po dokončení stavby.

Vybrané fotografie realizovaných projektů